Zmiany w zakresie świadczonych usług
oraz
wdrożenie nowych Regulaminów otwierania i prowadzenia Kont dla Klientów indywidualnych

od 04 lipca 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2022
PRACE MODERNIZACYJNE - NIEDOSTĘPNOŚĆ USŁUG
Prace modernizacyjne związane z wprowadzeniem nowego serwisu zaplanowane są na okres od godz. 18:30 w dniu 30.06.2022 r. do godz. 09:30 w dniu 04.07.2022 – w tym czasie serwis bankNOWY24 będzie niedostępny a serwis PBSBank24 umożliwi jedynie podgląd produktów i historii operacji.
ZMIANY W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Bankowość elektroniczna
Od 04 lipca 2022 r. bankowość elektroniczna PBSBank24 zostanie zastąpiona nowym serwisem transakcyjnym bankNOWY24. Klienci korzystający z bankowości PBSBank24 będą mogli zalogować się do nowej bankowości elektronicznej przy użyciu dotychczasowych loginów. Hasło z kodem do zalogowania zostanie przekazane za pośrednictwem wiadomości SMS.

Bankowość elektroniczna PBSBank24 z dniem 04.07.2022 r. zostanie wyłączona.

Bankowość biometryczna
Od 04 lipca 2022 r. usługa zostanie wyłączona i nie będzie już dostępna dla Klientów Banku Nowego S.A.

Aplikacja mobilna
Od 04 lipca 2022 r. nie będzie dostępna aplikacja mobilna PBSBank24 mobile do obsługi bankowości elektronicznej.

W najbliższej przyszłości zostanie udostępniona nowa wersja aplikacji.

Token
Od 04 lipca 2022 r. nie będzie dostępny token aplikacyjny (PBS token). Autoryzacja dyspozycji w bankowości elektronicznej będzie oparta wyłącznie o kod wysyłany w wiadomości SMS.

Klienci, którzy dotychczas korzystali z tokenu aplikacyjnego od 04 lipca 2022 r. będą otrzymywali kody autoryzacyjne na numer telefonu utrzymywany w Banku Nowym S.A.

W czerwcu 2022 r. Bank Nowy S.A. rozpocznie proces migracji metody autoryzacji na kody SMS dla użytkowników bankowości elektronicznej PBSBank24 korzystających z tokena aplikacyjnego. Użytkownicy objęci migracją zostaną poinformowani przez Bank Nowy S.A. o zmianie metody autoryzacji.
ZMIANY W REGULAMINACH
Z dniem 04 lipca 2022 r. wejdą w życie zapisy:
W celu przybliżenia Państwu zakresu wprowadzanych zmian Bank Nowy S.A. udostępnia na niniejszej stronie szczegółowe informacje prezentujące jak zmienią się świadczone przez Bank usługi od 04 lipca 2022 r.

DODATKOWE INFORMACJE
Kiedy zapisy nowych Regulaminów obejmą Klientów Banku Nowego S.A.?
Nowe Regulamin będą obowiązywać od 04 lipca 2022 r.

Dlaczego zmieniamy Regulaminy?

Nowe Regulaminy zostały przyjęte w związku z planowanym, długofalowym procesem modernizacji oferty Banku Nowego S.A. mającej docelowo zwiększyć konkurencyjność oferowanych usług na rynku finansowym.

Czy planowana jest przerwa w dostępie do usług?

Tak, przy okazji wdrożenia nowych Regulaminów planowana jest aktualizacja systemu informatycznego Banku Nowego S.A.

Jakie korzyści wniosą nowe Regulaminy?
  • dostęp do nowej bankowości elektroniczej bankNOWY24
  • księgowanie transakcji w trybie 24/7
  • udostępnienie w niedalekiej przyszłości nowej aplikacji mobilnej

Jakie usługi będą niedostępne po zmianie Regulaminów?
  • Bankowość biometryczna
  • Bankowość mobilna PBSBank Mobile
  • Bankkowość internetowa PBSBank24
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt