Zastrzeżenia prawne

Bank Nowy S.A. (zwany dalej Bankiem) informuje, że dane znajdujące się na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Dane te zostały podane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Bank Nowy S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań zmierzających do zapewnienia aktualności, kompletności i dokładności danych umieszczonych na stronach niniejszego serwisu internetowego. Jednakże Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność oraz dokładność tych danych. Bank nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem wykorzystania lub oparcia się na tych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania danych umieszczonych na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz z tytułu używania niniejszego serwisu internetowego ponosi jego użytkownik. Użytkownik niniejszego serwisu internetowego korzystając z danych umieszczonych na tych stronach przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą korzystania z usług bankowości elektronicznej Banku Nowego S.A.. Bank Nowy S.A. nie odpowiada za dane umieszczone w zewnętrznych serwisach internetowych, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie. Wszelkie prawa do danych zamieszczonych na niniejszych stronach internetowych oraz graficznego wizerunku tych stron posiada wyłącznie Bank Nowy S.A., a jakiekolwiek kopiowania lub modyfikowanie w całości lub w części wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Przejdź do: Polityka prywatności i plików cookies
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt