bezpłatne Konto
zapewniające dostęp do
wysokooprocentowanych lokat

Konta Osobiste


Konta oszczędnościowo-rozliczeniowe w Banku Nowym S.A. oferują bezpieczny i komfortowy dostęp do Twoich środków. Konto otwierane jest zdalnie na podstawie wniosku złożonego przez Internet. Obsługa Kont osobistych w usłudze bankowości elektronicznej bankNOWY24 jest łatwa, wygodna i przyjemna.

W ramach Kont Osobistych Klienci otrzymują dostęp do innych produktów bankowych takich jak lokaty internetowe.
Twoje konto osobiste
z wieloma możliwościami
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt