Portfele indywidualne
opis portfeli indywidualnych w bankowości elektronicznej neoBANK24
PORTFELE INDYWIDUALNE, to zgrupowane produkty bankowe. Użytkownik neoBANK24 ma możliwość samodzielnego tworzenia portfeli indywidualnych oraz zarządzania nimi, a także wyboru portfela startowego, który widoczny jest bezpośrednio po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej neoBANK24.
TWORZENIE PORTFELI INDYWIDUALNYCH
1. W celu utworzenia nowego portfela indywidualnego należy użyć przycisku Zarządzaj portfelem znajdującego się w Panelu startowym w sekcji Podsumowania portfela.
2. Następnie użyj przycisku + Nowy portfel.
3. W nowym oknie nadaj nazwę dla nowego portfela.

4.
Następnie wybierając z listy rozwijalnej pola Rachunki przypisz do niego wybrane rachunki.
5. Użyj przycisku Zatwierdź.
6. Jeżeli wszystkie powyższe kroki zostały wykonane prawidłowo nowy portfel indywidualny zostanie utworzony.
WYBÓR PORTFELA STARTOWEGO
1. W celu wyboru portfela startowego należy użyć przycisku Zarządzaj portfelem znajdującego się w Panelu startowym w sekcji Podsumowania portfela.
2. Następnie w sekcji Portfel startowy należy zaznaczyć portfel, który ma zostać portfelem startowym.
3. Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały wykonane prawidłowo portfel startowy został wybrany.
KORZYSTANIE Z PORTFELI
Po zalogowaniu do neoBANK24 możliwe jest przełączanie się pomiędzy portfelami użytkownika.
Podsumowanie portfela pozwala na bezpośrednie przejście do danego produktu znajdującego się w portfelu, sprawdzenie sumy środków znajdujących się w portfelu, a także przejście do sekcji Zarządzania portfelami.
Ostatnie operacje na portfelu pozwalają na przegląd wszystkich operacji odnoszących się do produktów bieżącego portfela.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt