Panel startowy
Prezentacja panelu startowego serwisu transakcyjnego neoBANK24
Menu
Menu główne serwisu neoBANK24 służy do poruszania się po bankowości elektronicznej
Zakładka Rachunki pozwala na zarządzanie rachunkami Użytkownika, z tego poziomu możliwy jest podgląd historii operacji wybrenago rachunku, nałożonych na niego blokad oraz zestawienia punktów Programu Aktywni nie płacą, a także pobranie wyciągu
Zakładka Transakcje pozwala na zlecanie operacji za pomocą bankowości elektronicznej oraz zarządzanie odbiorcami oraz płatnościami Użytkownika
Zakładka Kredyty pozwala na zarządzanie kredytami Użytkownika
Zakładka Lokaty pozwala na zarządzanie Lokatami Użytkownika, z tego poziomu możliwe jest założenie lub zerwanie lokaty, a także wgląd w aktywne lokaty
Zakładka Karty pozwala na przegląd operacji dokonanych kartą oraz zmianę parametrów karty tj. limity oraz funkcja płatności zbliżeniowych i zagranicznych
Przelew uproszczony
Formularz przelewu uproszczonego pozwala na zlecenie realizacji przelewu bezpośrednio po zalogowaniu się do bankowości neoBANK24
Lewa część sekcji przelewu uproszczonego pozwala na wybranie rachunku, z którego ma zostać wykonany przelew
Prawa część pozwala zaś na zdefiniowanie danych potrzebnych do realizacji przelewu
Podsumowanie portfela
Sekcja podsumowanie portfela pozwala na uzyskanie informacji o środkach dostępnych we wszystkich rachunkach danego portfela, a także na zarządzanie portfelami Użytkownika
Po przejściu do zarządzania portfelami możliwe jest sprawdzenie jakie rachunki znajdują się w naszym portfelu automatycznym
Z tego poziomu możliwe jest również definiowanie nowych portfeli oraz przypisywanie do nich rachunków, co pozwala na łatwiejsze i szybsze zarządzanie produktami
Produkty
Sekcja zawiera informacje o produktach Użytkownika, a także daje możliwość na zapoznanie się z ofertą dodatkowych produktów
Jeżeli Użytkownik posiada dany rodzaj produktu będzie on wymieniony w odpowiedniej sekcji
Użytkownik, który nie posiada danego rodzaju produktu może bezpośrednio z tego miejsca zapoznać się z ofertą neoBANKU
Ostatnie operacje
Sekcja ostatnich operacji na portfelu zawiera zestawienie ostatnio wykonywanych operacji ze wszystkich rachunków znajdujących się w danym portfelu
Po podświetleniu danej operacji możliwe jest przejrzenie jej szczegółów, wygenerowanie potwierdzenia oraz powtórzenie operacji
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt