Bankowość elektroniczna nowyBANK24
Obsługa lokat oraz przelewów w dni robocze po 18:45, soboty oraz w dni wolne od pracy.
27.05.2022 r.
Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z aktualną funkcjonalnością platformy Oddziału onLiNE, obsługa w serwisie nowyBANK24 lokat oraz przelewów może podlegać ograniczeniom związanym z zamknięciem dnia w Banku. W przypadku wykonywania operacji w dni robocze po godzinie 18:45 albo soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy, mogą pojawić się utrudnienia o których mowa poniżej.

Lokaty zakładane ze środków zaksięgowanych
na Rachunku depozytowym przed godziną 18:45 w dzień roboczy, lokata będzie posiadała status "w trakcie otwierania" a jej saldo może wynosić 0,00 zł. Lokata zmieni status na "otwarta" w pierwszym dniu roboczym, przy czym okres lokaty biegnie od dnia złożenia dyspozycji jej otwarcia. Prosimy o zweryfikowanie otwarcia lokaty zgodnie z Państwa dyspozycją w pierwszym dniu roboczym.

Zrywanie lokaty czynnej
może zostać odrzucone, w takim przypadku czynność należy ponowić w pierwszym dniu roboczym przed godziną 18:45.

Korzystanie z oferty wyświetlonej przez Bank dla lokaty zerwanej
może zakończyć się błędem założenia nowej lokaty, w takim przypadku prosimy o kontakt z Bankiem za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie nowyBANK24 (należy wybrać z górnego menu symbol "Wnioski", typ wniosku "Formularz kontaktowy" i w skrócie opisać zdarzenie). Bank prześle instrukcję umożliwiająca skorzystanie z zaprezentowanej oferty w momencie zerwania lokaty.

Zlecenie przelewu z rachunku
może zostać odrzucone, w takim przypadku czynność należy ponowić w pierwszym dniu roboczym przed godziną 18:45.

Bank Nowy SA dokłada wszelkich starań by jak najszybciej wyeliminować powyższe niedogodności w obsłudze serwisu nowyBANK24. Do czasu wdrożenia zmian w serwisie zachęcamy Państwa do składania wszystkich dyspozycji w dni robocze do godziny 18:45.

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług.

Bank Nowy S.A.
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt