Zrywanie lokaty
instrukcja zrywania lokaty z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
1. Z menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Lokaty.
2. Z poziomu menu Lokaty wybierz zakładkę Lista lokat.
3. Z listy lokat danego rachunku wybierz lokatę, którą chcesz zerwać.
4. W celu rozpoczecia procesu zrywania lokaty należy kliknąć przycisk Zerwij.
5. W kolejnym etapie przedstawione zostaną dane dotyczące zrywanej lokaty.
6. W celu zerwania lokaty kliknij przycisk Zatwierdź.
7. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności na ekranie pojawi się komunikat informujący o realizacji zlecnia zerwania lokaty.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt