Zmiana nazwy lokaty
instrukcja zmiany nazwy lokaty z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
1. Z menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Lokaty.
2. Z poziomu menu Lokaty wybierz zakładkę Lista lokat.
3. Z listy lokat danego rachunku wybierz lokatę, której nazwę chcesz zmienić.
4. W celu rozpoczecia procesu zmiany nazwy lokaty należy kliknąć przycisk Zmień nazwę.
5. W oknie zmiany nazwy rachunku należy podać nową nazwę lokaty.
6. W celu zmiany nazwy lokaty kliknij przycisk Zatwierdź.
7. Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały wykonane prawidłowo nazwa lokaty zostanie zmieniona.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt