Zmiana metody logowania
instrukcja zmiany metody logowania do bankowości elektronicznej neoBANK24
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Ustawienia.
2. Z poziomu menu Ustawienia wybierz pozycję Zabezpieczenia.
3. Z menu bocznego zakładki Zabezpieczenia wybierz pozycję Logowanie.
4. Wybierz jedną z cztrech metod logowania do bankowości elektronicznej neoBANK24:
- pełne hasło,
- maskowane hasło,
- pełne hasło i potwierdzenie,
- maskowane hasło i potwierdzenie.
5. Użyj przycisku Zapisz znajdującego się na dole strony.
6. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności zmiana sposobu logowania do bankowości elektronicznej zostanie zatwierdzona.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt