Zmiana limitów karty
instrukcja zmiany limitów karty z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Karty.
2. Z poziomu menu Karty wybierz kartę, której limity zamierzasz zmienić.
3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Bezpieczeństwo.
4. Użyj przycisku Edytuj.
5. Zaznacz checkbox przy polu Limity.
6. Określ wysokość limitu jednostkowego i dobowego swojej karty.
7. Użyj przycisku Zatwierdź.
8. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności limity karty płatniczej zostaną zmienione.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt