Zmiana hasła do serwisu
instrukcja zmiany hasła do bankowości elektronicznej neoBANK24
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Ustawienia.
2. Z poziomu menu Ustawienia wybierz pozycję Zabezpieczenia.
3. Z menu bocznego zakładki Zabezpieczenia wybierz pozycję Zmiana hasła.
4. Uzupełnij formularz zmiany hasła.

5.
W polu Hasło podaj aktualne hasło do bankowości elektronicznej.

6.
Pole Nowe oraz Powtórz uzupełnij nowym hasłem logowania do systemu bankowości.
7. Następnie użyj przycisku Zmień.
8. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności na ekranie pojawi się komunikat informujący o zmianie hasła.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt