Zarządzanie dostępami
opis nadawania uprawnień dla loginów w bankowości elektronicznej neoBANK24
Zarządzanie dostępami pozwala na nadawanie indywidualnych uprawnień do bankowości neoBANK24 dla loginów niebędących Administratorami.
Jak nadać uprawnienia dla loginu niebędącego Administratorem?
1. Zaloguj się do bankowości elektronicznej neoBANK24. Pamiętaj, że tylko login będący Administratorem może nadawać uprawnienia innym loginom.
2. Przejdź do zakładki Ustawienia, znajdującej się w prawej, górnej części Panelu Startowego.
3. Z bocznego menu Zabezpieczenia, wybierz pozycję Zarządzanie dostępami.
4. Następnie wybierz Użytkownika loginu, któremu chcesz nadać uprawnienia.
5. Po rozwinięciu się listy dostępnych uprawnień użyj przycisku Edytuj.
6. Zaznacz uprawnienia, które chcesz nadać wybranemu loginowi.
7. Użyj przycisku Zatwierdź.
8. Dokonaj autoryzacji operacji nadawania uprawnień dla wybranego loginu.
9. Po prawidłowym dokonaniu autoryzacji uprawnienia nadane wybranemu loginowi będą widoczne w zakładce Zarządzanie dostępami.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt