Zakładanie lokaty
instrukcja zakladania lokaty z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Lokaty.
2. Z poziomu menu Lokaty wybierz zakładkę Załóż lokatę.
3. Wybierz rachunek nadrzędny, z którego ma zostać założona lokata.
4. Z listy dostępnych dla danego rachunku lokat wybierz interesującą Cię ofertę.
5. Uzupełnij formularz zakładania lokaty.

6.
W polu Nazwa nadaj nazwę zakładanej lokacie.

7.
W polu Kwota podaj kwotę środków na jakie ma zostać założona lokata.
8. Po kliknięciu przycisku Załóż lokata zostanie utworzona.
9. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności na ekranie pojawi się komunikat informujący o prowaidłowym zrealizowaniu dyspozycji założenia lokaty.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt