Wizytówka rachunku
opis wizytówki rachunku w bankowości elektronicznej neoBANK24
Wizytówka rachunku pozwala na wysyłkę danych rachunku na dowolny numer telefonu lub adres e-mail.
Jak wysłać wizytówkę rachunku za pomocą wiadomości e-mail?
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Rachunki, a następnie wybierz rachunek, którego wizytówkę zamierzasz wysłać.
2. Użyj przycisku Wyślij wizytówkę e-mail znajdującego się przy wizytówce rachunku.
3. W nowym oknie w polu Adres e-mail podaj adres, na który ma zostać wysłana wizytówka Twojego rachunku.
4. Użyj przycisku Zatwierdź.
5. Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały wykonane prawidłowo wizytówka rachunku została wysłana na wskazany adres e-mail.
Jak wysłać wizytówkę rachunku za pomocą wiadomości SMS?
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Rachunki, a następnie wybierz rachunek, którego wizytówkę zamierzasz wysłać.
2. Użyj przycisku Wyślij wizytówkę SMS znajdującego się przy wizytówce rachunku.
3. W nowym oknie w polu Numer telefonu podaj numer telefonu komórkowego, na który ma zostać wysłana wizytówka Twojego rachunku.
4. Użyj przycisku Zatwierdź.
5. Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały wykonane prawidłowo wizytówka rachunku została wysłana na wskazany numer telefonu komórkowego.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt