Tworzenie nowego portfela
instrukcja tworzenia nowego portfela z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Ustawienia.
2. Z poziomu menu Ustawienia wybierz pozycję Funkcjonalność.
3. Z menu bocznego zakładki Funkcjonalność wybierz pozycję Portfele.
4. Użyj przycisku Nowy portfel.
5. W polu Nazwa podaj nazwę nowotworzonego portfela.

6.
Z listy dostępnych rachunków wybierz te, które mają zostać przypisane do nowego portfela, a następnie użyj przycisku Dodaj rachunek.
7. Użyj przycisku Zatwierdź.
8. Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały wykonane prawdiłowo w seksji Portfele indywidualne utworzony został nowy portfel.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt