Realizacja przelewu do zdefiniowanego odbiorcy
instrukcja składanie dyspozycji przelewu do zdefiniowanego odbiorcy z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Transakcje, a następnie ODBIORCY
2. Następnie wybierz odbiorcę, do którego chcesz zrealizować przelew.
3. W zaprezentowanym formularzu przelewu wybierz rachunek, z którego mają zostać przekazane środki oraz wybierz nadawcę przelewu.

4.
Nazwa odbiorcy przelewu oraz jego numer rachunku bankowego został automatycznie uzupełniony przez system.
5. Wpisz kwotę jaka ma zostać przekazana do wcześniej określonego odbiorcy oraz uzupełnij tytuł przelewu.

6.
Wybierz typ płatności:
- Standardowy
- SORBNET
- Express Elixir
- BlueCash

7.
Wybierz datę realizacji przelewu oraz określ, czy środki mają zostać automatycznie zablokowane.
8. W celu przejścia do kolejnego etapu składania dyspozycji przelewu do zdefiniowanego odbiorcy kliknij przycisk Dalej znajdujący się poniżej okna formularza przelewu dowolnego.
9. W oknie podsumowania sprawdź poprawność wprowadzonych danych, a następnie wybierz:

  • w celu przeniesienia operacji do koszyka,
  • w celu natychmiastowego zlecenia realizacji operacji.
10. Dokonaj autoryzacji operacji. Podaj kod autoryzacyjny otrzymany wiadomością SMS i zaakceptuj zlecenie realizacji operacji.
11. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności na ekranie pojawi się komunikat informujący o prawidłowym zleceniu dyspozycji.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt