Realizacja przelewu dowolnego
instrukcja składanie dyspozycji przelewu z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Transakcje, a następnie PRZELEWY
2. W zaprezentowanym formularzu przelewu wybierz rachunek, z którego mają zostać przekazane środki oraz wybierz nadawcę przelewu.

3.
Określ nazwę odbiorcy przelewu, a następnie uzupełnij numer rachunku bankowego odbiorcy.
4. Wpisz kwotę jaka ma zostać przekazana do wcześniej określonego odbiorcy oraz uzupełnij tytuł przelewu.

5.
Wybierz typ płatności:
- Standardowy
- SORBNET
- Express Elixir
- BlueCash
6. W celu przejścia do kolejnego etapu składania dyspozycji przelewu do zdefiniowanego odbiorcy kliknij przycisk Dalej znajdujący się poniżej okna formularza przelewu dowolnego.
7. W oknie podsumowania sprawdź poprawność wprowadzonych danych, a następnie wybierz:

  • w celu przeniesienia operacji do koszyka,
  • w celu natychmiastowego zlecenia realizacji operacji.
8. Dokonaj autoryzacji operacji. Podaj kod autoryzacyjny otrzymany wiadomością SMS i zaakceptuj zlecenie realizacji operacji.
9. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności na ekranie pojawi się komunikat informujący o prawidłowym zleceniu dyspozycji.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt