Logowanie z potwierdzeniem
opis dodatkowego zabezpieczenia logowania w bankowości elektronicznej neoBANK24
Logowanie z potwierdzeniem to metoda logowania do bankowości elektronicznej neoBANK24 polegająca na podaniu oprócz standardowo wymaganego loginu oraz hasła Użytkownika, również kodu autoryzacyjnego.
Jak zmienić metodę logowania na logowanie z potwierdzeniem?
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Ustawienia.
2. Z poziomu menu Ustawienia wybierz pozycję Zabezpieczenia.
3. Z menu bocznego zakładki Zabezpieczenia wybierz pozycję Logowanie.
4. Wybierz jedną z metod logowania z potwierdzeniem:
- pełne hasło i potwierdzenie,
- maskowane hasło i potwierdzenie.
5. Użyj przycisku Zapisz znajdującego się na dole strony.
6. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności zmiana sposobu logowania do bankowości elektronicznej zostanie zatwierdzona.
Jak zalogować się do neoBANK24 wykorzystując metodę logowania z potwierdzeniem?
1. Wejdź na stronę www.neobank24.pl.
2. W polu Login podaj swój login do bankowości elektronicznej neoBANK24.

3.
Użyj przycisku Dalej.
4. W polu Hasło podaj swoje hasło do bankowości neoBANK24.

5.
Użyj przycisku Zatwierdź.
6. W polu KOD wprowadź kod otrzymany wiadomością SMS lub kod wygenerowany z Tokenu, w zależności od zdefiniowanej metody autoryzacji operacji.

7.
Użyj przycisku Zatwierdź.
8. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności nastąpi zalogowanie do nowej bankowości neoBANK24.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt