Dodawanie odbiorcy/płatności
instrukcja definiowania odbiorców oraz płatności z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Transakcje, a następnie ODBIORCY
2. Użyj przycisku
3. Wypełnij część fomularza odnoszącą się do definiowania nowego odbiorcy.

4.
Wybierz typ odbiorcy:
- Zwykły
- ZUS
- US

5.
Podaj pełną nazwę odbiorcy oraz jego nazwę skróconą.

6.
Zaznacz wybrane opcje:
- odbiorca zaufany
- odbiorca widoczny we wszystkich portfelach.
7. Jeżeli chcesz również zdefiniować płatność przypisaną do definiowanego odbiorcy przejdź punkt 8. W przeciwnym razie przejdź od razu do punktu 9.

8.
Podaj domyślny tytuł przelewu oraz kwotę na jaką ma zostać zdefiniowana płatność.

9.
W oknie podsumowania sprawdź poprawność wprowadzonych danych, a następnie wybierz:

  • w celu przeniesienia operacji do koszyka,
  • w celu natychmiastowego zlecenia realizacji operacji.
10. Dokonaj autoryzacji operacji. Podaj kod autoryzacyjny otrzymany wiadomością SMS i zaakceptuj zlecenie realizacji operacji.
11. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności nowy odbiorca pojawi się na liście zdefiniowanych odbiorców.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt