Autoryzacja operacji
instrukcja autoryzacji operacji z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
Autoryzacja operacji to proces niezbędny m.in. do realizacji przelewu w bankowości elektronicznej. Można dokonać jej za pomocą Tokena oraz kodów SMS wysyłanych na wskazany numer telefonu komórkowego, w zależności od wyboru metody autoryzacji transkacji wskazanej podczas zakładania rachunku.
Autoryzacja operacji kodami SMS
1. Po przejściu do okna autoryzacji operacji w celu wygenerowania kodu autoryzacyjnego należy użyć przycisku Generuj.
2. Po wygenerowaniu kodu SMS zostanie on przesłany wiadomością SMS na wskazany do autoryzacji numer, a w bankowości pojawi się kolejne okno procesu autoryzacji operacji.

3.
Przed dokonaniem autoryzacji należy sprawdzić dokładnie treść SMS-a autoryzacyjnego, zwłaszcza kwotę oraz numer rachunku na jaki ma zostać wykonana operacja.

4.
Następnie należy przpisać otrzymany kod SMS we wskazane pole.

5.
Na koniec należy użyć przycisku Akceptuj.
6. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności wykonywana operacja zostanie zautoryzowana.
Autoryzacja operacji za pomocą Tokena
1. Po przejściu do okna autoryzacji operacji należy uruchomić Token i wprowadzić do niego kod PIN.

2.
Następnie należy wprowadzić do Tokena kod widoczny w oknie autoryzacji.

3.
Po wyświetleniu przez Token odpowiedzi do wprowadzonego kodu należy go przepisać w okno autoryzacji.
4. Na koniec należy użyć przycisku Akceptuj.
5. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności wykonywana operacja zostanie zautoryzowana.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.
[Link-Nieaktualny]
Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt