Rachunek depozytowy
0 zł
otwarcie
0 zł
prowadzenie
obsługa przez
bankNOWY24
dostęp do wysokooprocentowanych lokat
Rachunek depozytowy

> bezpłatne otwarcie i prowadzenie Konta


> dostęp do oferty lokat internetowych i Ofert Lokat Specjalnych


> prosta i intuicyjna obsługa lokat z poziomu
bankowości elektronicznej bankNOWY24

> możliwość zakładania lokat oraz wykonywania poleceń przelewów ze środków pochodzących z lokat


> oferta kierowana wyłącznie do klientów indywidualnych


> Rachunek depozytowy może być prowadzony wyłącznie dla jednego Posiadacza


> możliwość wysyłania środków na rachunek wskazany we wniosku o otwarcie Konta w przypadku niedokonania dodatkowej weryfikacji tożsamości


> możliwość wysyłania środków na dowolny rachunek zewnętrzny za pośrednictwem polecenia przelewu krajowego do innego banku po dodatkowej weryfikacji tożsamości Klienta


> zarządzanie produktem z poziomu
bankowości elektronicznej bankNOWY24

Podstawowe
informacje
Jak założyć Rachunek depozytowy?
1
Złóż wniosek
Kliknij przycisk "Złóż wniosek", a następnie wypełnij wniosek o otwarcie Rachunku depozytowego. Do tego celu będziesz potrzebował aktualny dokument tożsamości.

ZŁÓŻ WNIOSEK
2
Potwierdź tożsamość
Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku należy dokonać aktywacji Rachunku depozytowego poprzez realizację przelewu autoryzacyjnego zgodnie z otrzymaną od Banku instrukcją. Prawidłowo przeprowadzona aktywacja umożliwi m.in. dostęp do oferty lokat oraz zlecanie poleceń przelewów na numer rachunku bankowego z którego nastąpił przelew autoryzacyjny.
3
Obsługa pisemnych dyspozycji
Obsługa pisemnych dyspozycji do Rachunku depozytowego składanych korespondencyjnie jest możliwa po złożeniu wzoru podpisu w placówce Banku Nowego S.A..

Dokumenty do Pobrania

Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt