Oferta Specjalna
Lokata onLINE
wyjątkowe
oprocentowanie
dogodny
okres
specjalne
warunki
Oferta dostępna wyłącznie w serwisie bankNOWY24
Oferta Specjalna Lokata online
Typ oprocentowania
stałe
Kwota minimalna
1 tys. zł
Odnawialność
tak
Dostępność
bankNOWY24
Inne
dla wybranych Klientów

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje

> możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej
bankNOWY24

> dostępność oferty widoczna w bankowości elektronicznej bankNOWY24 w sekcji Nowa lokata lub po zerwaniu Lokaty

> zabezpieczenie gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> kapitalizacja odsetek - na koniec okresu umownego

> automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów na warunkach obowiązujących dla standardowej oferty lokaty ze stałym oprocentowaniem, z kapitalizacją odsetek po zakończeniu okresów umownych

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie są naliczane odsetki - oprocentowanie stopy likwidacyjnej wynosi 0,00%

> oprocentowanie Lokaty udostępnionej w serwisie bankowości internetowej nowyBANK24, w sekcji "LOKATY" bezpośrednio po wykonaniu operacji zerwania lokaty jest wskazane w komunikacie informującym o możliwości otwarcia Lokaty lub uwidocznione jest w sekcji Nowa lokata

> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Dlaczego warto założyć lokatę w Banku Nowym S.A.?
Ochrona środków
Bezpieczeństwo transakcji
Komfortowy dostęp
do środków
Instytucja zaufania publicznego
Wysoka jakość obsługi
Jak założyć Lokatę w ramach Oferty Specjalnej?
Aby założyć lokatę musisz posiadać Rachunek depozytowy oraz posiadać dostęp do bankowości internetowej nowyBANK24.
1
Zaloguj się do nowyBANK24
Lokata może zostać udostępniona dla środków pochodzących z wybranych, zrywanych lokat, co jest uwidocznione w postaci komunikatu wyświetlanego bezpośrednio po zrywaniu lokaty lub zostać udostępniona dla Klienta nieposiadającego Lokat w nowyBANK24 w sekcji "Nowa lokata".


Zaloguj się do nowyBANK24
Dokumenty do Pobrania
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt