NOWYdepozyt 3M ZYSK
5,00%
oprocentowanie
3 m-ce
okres
1 mln zł
maksymalna kwota
Oferta dostępna wyłącznie w
bankowości elektronicznej nowyBANK24
NOWYdepozyt ZYSK 3M
Oprocentowanie
5,00%
Typ oprocentowania
stałe
Okres
3 miesięce
Kwota minimalna
1 tys. zł
Kwota maksymalna
1 mln zł
Odnawialność
tak
Dostępność
bankowość elektroniczna nowyBANK24
Inne
dla Nowych Środków

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje
> prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 12.05.2022 r.

> możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej bankNOWY24

> możliwość założenia dowolnej liczby lokat, jednak suma wszystkich lokat założonych przez jednego Klienta nie może przekroczyć górnego progu 1 miliona złotych

> oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 10.04.2022 r. na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w Banku Nowym S.A.. Do określenia aktualnego salda Posiadacza, na podstawie którego następuje ustalenie nadwyżki środków, nie bierze się pod uwagę zgromadzonych środków w ramach terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych w ramach niniejszej oferty, których umowy zostały zawarte po dacie, na podstawie której następuje określenie nowych środków. Podana data wyliczenia nowych środków obowiązuje od dnia 11.04.2022 r.

> automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów następuje na warunkach obowiązujących dla standardowej, 3 miesięcznej lokaty z kapitalizacją odsetek po okresie umownym

> kapitalizacja odsetek - na koniec okresu umownego

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie zostaną naliczone odsetki - stopa oprocentowania likwidacyjnego wynosi 0,00%

> zabezpieczenie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> Skorzystać z lokaty nie mogą osoby, które na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.) oraz wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Bank Nowy S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.).

> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Jak wyliczyć kwotę Nowych Środków?
Oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień r. na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w Banku Nowym S.A.. Do określenia aktualnego salda Posiadacza, na podstawie którego następuje ustalenie nadwyżki środków, nie bierze się pod uwagę zgromadzonych środków w ramach terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych w ramach niniejszej oferty, których umowy zostały zawarte po dacie na podstawie której następuje określenie nowych środków. Podana data wyliczenia nowych środków obowiązuje od dnia 11.04.2022 r.

10.04.2022AKTUALNIE


Prezentowana data wyliczania Nowych Środków obowiązuje od dnia 11.04.2022 r.
Przykład wyliczenia środków
Na dzień 10.04.2022 roku Posiadacz utrzymywał w Banku Nowym S.A. środki w łącznej wysokości 1000,00 zł, w tym:
- 100,00 zł na Koncie osobistym,
- 200,00 zł na Koncie oszczędnościowym,
- 700,00 zł na Lokacie.

Aktualnie Posiadacz dysponuje w Banku Nowym S.A. środkami w wysokości 3000,00 zł
.

W związku z powyższym nadwyżka środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień wyliczania środków wyniesie 2000,00 zł.

Posiadacz może zatem założyć lokatę na kwotę 2000,00 zł
.

Możliwość założenia lokaty będzie dostępna z poziomu bankowości elektronicznej nowyBANK24.
Dlaczego warto założyć lokatę w Banku Nowym S.A.?
Ochrona środków
Bezpieczeństwo transakcji
Komfortowy dostęp
do środków
Instytucja zaufania publicznego
Wysoka jakość obsługi
Jak założyć Lokatę?
Aby założyć lokatę musisz posiadać Rachunek depozytowy oraz posiadać dostęp do usługi bankowości elektronicznej nowyBANK24.
Nie jesteś Klientem Banku Nowego S.A.?
Jesteś Klientem Banku Nowego S.A.?
1
Złóż wniosek
Kliknij przycisk "Załóż lokatę", a następnie wypełnij wniosek o otwarcie Rachunku depozytowego Rachunek depozytowy. Do tego celu będziesz potrzebował aktualny dokument tożsamości.

ZŁÓŻ WNIOSEK
2
Potwierdź tożsamość
Aktywacji on-line dokonasz wysyłając polecenie przelewu - przelewu autoryzacyjnego (zgodnie z otrzymanym schematem) na Twój nowy rachunek w Banku Nowym S.A.. Po prawidłowej weryfikacji otrzymujesz możliwość dokonywania przelewów na Twój rachunek, z którego dokonałeś polecenie przelewu.
3
Załóż lokatę
Po zawarciu umowy możesz założyć lokatę logując się przez Internet do bankowości elektronicznej nowyBANK24 i wybierając w sekcji lokat interesującą ofertę.


ZALOGUJ SIĘ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ nowyBANK24
Dokumenty do Pobrania
Bankowość elektroniczna nowyBANK24
Kontakt