NOWYdepozyt 1M PREMIUM
3,50%
oprocentowanie
1 m-c
okres
1 mln zł
maksymalna kwota
Oferta dostępna wyłącznie w
bankowości elektronicznej bankNOWY24
NOWYdepozyt 3M
Oprocentowanie
3,50%
Typ oprocentowania
stałe
Okres
1 miesiąc
Kwota minimalna
1 tys. zł
Kwota maksymalna
1 mln zł
Odnawialność
tak
Dostępność
bankowość elektroniczna bankNOWY24

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje
> prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 05.01.2024 r.

> kapitalizacja odsetek - na koniec okresu umownego

> automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów na warunkach obowiązujących dla standardowej, 1 miesięcznej lokaty ze stałym oprocentowaniem, z kapitalizacją odsetek po zakończeniu okresów umownych

> możliwość założenia dowolnej liczby lokat, jednak łączna suma środków zgromadzonych na wszystkich Lokatach nie może przekroczyć 1 mln zł

> możliwość założenia lokaty za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej bankNOWY24

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie są naliczane odsetki - oprocentowanie stopy likwidacyjnej wynosi 0,00%

> możliwość złożenia dyspozycji wypłaty środków przez Posiadacza na wypadek śmierci na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwa

> oprocentowanie podano w stosunku rocznym

> zabezpieczenie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Dlaczego warto założyć lokatę w Banku Nowym S.A.?
Ochrona środków
Bezpieczeństwo transakcji
Komfortowy dostęp
do środków
Instytucja zaufania publicznego
Wysoka jakość obsługi
Jak założyć Lokatę?
Aby założyć lokatę musisz posiadać Rachunek depozytowy oraz posiadać dostęp do usługi bankowości elektronicznej bankNOWY24.
Nie jesteś Klientem Banku Nowego S.A.?
Jesteś Klientem Banku Nowego S.A.?
1
Złóż wniosek
Kliknij przycisk "Załóż lokatę", a następnie wypełnij wniosek o otwarcie Rachunku depozytowego Rachunek depozytowy. Do tego celu będziesz potrzebował aktualny dokument tożsamości.

ZŁÓŻ WNIOSEK
2
Potwierdź tożsamość
Aktywacji on-line dokonasz wysyłając polecenie przelewu - przelewu autoryzacyjnego (zgodnie z otrzymanym schematem) na Twój nowy rachunek w Banku Nowym S.A.. Po prawidłowej weryfikacji otrzymujesz możliwość dokonywania przelewów na Twój rachunek, z którego dokonałeś polecenie przelewu.
3
Załóż lokatę
Po zawarciu umowy możesz założyć lokatę logując się przez Internet do bankowości elektronicznej bankNOWY24 i wybierając w sekcji lokat interesującą ofertę.


ZALOGUJ SIĘ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ bankNOWY24
Dokumenty do Pobrania
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt