NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY
4,20%
oprocentowanie
12 m-cy
okres
400 tys. zł
maksymalna kwota
Oferta dostępna wyłącznie w
bankowości elektronicznej bankNOWY24
NOWYdepozyt 9M
Oprocentowanie
4,20%
Typ oprocentowania
stałe
Okres
12 miesięcy
Kwota minimalna
1 tys. zł
Kwota maksymalna
400 tys. zł
Odnawialność
tak
Dostępność
bankowość elektroniczna bankNOWY24

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje
> prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 03.02.2024 r.

> skorzystać z lokaty dla nowych Klientów może wyłącznie osoba fizyczna, która złożyła wniosek elektroniczny o otwarcie Konta depozytowego za pośrednictwem formularza na stronach internetowych Banku Nowego S.A., niebędąca dotychczas Klientem Banku Nowego S.A. (szczegóły w Tabeli depozytowej)

> możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej bankNOWY24

> możliwość założenia lokaty dla środków w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł,

> możliwość założenia maksymalnie 4 lokat,

> zabezpieczenie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów na warunkach obowiązujących dla standardowej, 12 miesięcznej lokaty z kapitalizacją odsetek po okresie umownym

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie są naliczane odsetki - oprocentowanie stopy likwidacyjnej wynosi 0,00%

> możliwość złożenia przez Posiadacza dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci, na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwa


> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

> Skorzystać z lokaty nie mogą osoby, które na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.) oraz wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Bank Nowy S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.). Skorzystać z Lokaty dla nowych Klientów można w terminie do 85 dni od dnia zawarcia umowy Konta depozytowego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. c, nie dłużej jednak niż do daty końcowej obowiązywania oferty.
Dlaczego warto założyć lokatę w Banku Nowym S.A.?
Ochrona środków
Bezpieczeństwo transakcji
Komfortowy dostęp
do środków
Instytucja zaufania publicznego
Wysoka jakość obsługi
Jak założyć Lokatę?
Aby założyć lokatę musisz posiadać Rachunek depozytowy oraz posiadać dostęp do usługi bankowości elektronicznej bankNOWY24.
Nie jesteś Klientem Banku Nowego S.A.?
Jesteś Klientem Banku Nowego S.A.?
1
Złóż wniosek
Kliknij przycisk "Załóż lokatę", a następnie wypełnij wniosek o otwarcie Rachunku depozytowego Rachunek depozytowy. Do tego celu będziesz potrzebował aktualny dokument tożsamości.

ZŁÓŻ WNIOSEK
2
Potwierdź tożsamość
Aktywacji on-line dokonasz wysyłając polecenie przelewu - przelewu autoryzacyjnego (zgodnie z otrzymanym schematem) na Twój nowy rachunek w Banku Nowym S.A.. Po prawidłowej weryfikacji otrzymujesz możliwość dokonywania przelewów na Twój rachunek, z którego dokonałeś polecenie przelewu.
3
Załóż lokatę
Po zawarciu umowy możesz założyć lokatę logując się przez Internet do bankowości elektronicznej bankNOWY24 i wybierając w sekcji lokat interesującą ofertę.


ZALOGUJ SIĘ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ bankNOWY24
Dokumenty do Pobrania
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt