Pomoc przy logowaniu
LOGIN I HASŁO
Twoje dane do logowania pozostały takie same. Do logowania do bankowości elektronicznej bankNOWY24 należy wykorzystać dotychczasowy login i hasło, które były używane w poprzedniej wersji bankowości PBSbank24.
KOD SMS
DO ZALOGOWANIA
W celu zalogowania do bankowości elekronicznej otrzymasz na Twój numer telefonu komórkowego wiadomość SMS z kodem, który należy podać po wpisaniu loginu i hasła.
TOKEN
Tokeny zostały wycofane z użycia. Kody generowane przez Token do autoryzacji operacji zostały zastąpione jednorazowymi kodami wysyłanymi za pośrednictwem wiadomości SMS na Twój numr telefonu komórkowego. Nie używaj kodów generowanych przez Token - są one nieaktywne. Zmiana dotyczy wszystkich Klientów i obowiązuje od 04.07.2022 r.
PIN
Każdy Użytkownik przy pierwszym logowaniu do nowej bankowości elektronicznej bankNOWY24 zostanie poproszony o nadanie numeru PIN. Numer PIN będzie wykorzystany do autoryzacji operacji, w tym do ustawień bankowości oraz dostępu historii operacji. Kod PIN musi składać się z 4 cyfr. Niedopuszczalną kombinacją są cztery takie same cyfry, np. "1111" oraz "1234".

WAŻNE
- prosimy nie używać w bankowości elektronicznej kodu PIN nadanego dla karty płatniczej.
Kod PIN nadany dla karty płatniczej i kod PIN nadany w bankowości elektronicznej to są dwa niezależne zabezpieczenia.
KODY PIN DO BANKOWOŚCI I KARTY PŁATNICZEJ

W związku z licznymi zgłoszeniami przypominamy, że kod PIN nadawany przez
Państwa podczas pierwszego logowania do serwisu bankNOWY24 nie stanowi jednocześnie kodu PIN używanego do realizacji transakcji przy pomocy Państwa kart płatniczych. Kod PIN będzie wykorzystywany do obsługi rachunku, należy więc go zapamiętać. W każdej chwili mogą Państwo go zmienić w serwisie bankNOWY24 w sekcji ,,Zabezpieczenia,, znajdującej się w ,,Ustawieniach,, po zalogowaniu do serwisu.

Przypominamy również, że kod PIN przeznaczony do obsługi karty płatniczej otrzymują Państwo w momencie odbioru karty w placówce Banku lub listownie na adres korespondencyjny podany przy zawieraniu Umowy. PIN do karty mogą Państwo zmienić w bankomatach wskazanych przez Bank, w których usługa taka jest dostępna,

Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalnym jest stosowanie takiej samej kombinacji PIN do logowania w serwisie bankNOWY24 oraz do autoryzacji transakcji kartą płatniczą. Dodatkowo niedopuszczalną kombinacją są cztery takie same cyfry, np. "1111" oraz "1234".
Jeżeli w dalszym ciągu nie możesz zalogować się do bankowości elektronicznej bankNOWY24
skontaktuj się z infolinią Banku Nowego S.A. lub udaj się do najbliższej placówki Banku Nowego S.A.
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt