Konfiguracja dostępu
Jeżeli posiadasz więcej niż 1 login do obsługi rachunku (np. ustawiony został dostęp do bankowości dla Twojego partnera, pełnomocnika, księgowej lub innej osoby trzeciej umożliwiający obsługę rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej) należy dla każdego loginu indywidualnie ustawić uprawnienia, aby umożliwić innym użytkownikom obsługę rachunku.

Nadanie
uprawnień
Jak nadaje się uprawnienia do obsługi rachunków dla loginów?

Uprawnienia nadaje się z poziomu bankowości elektronicznej bankNOWY24
po zalogowaniu do serwisu.

Konfigurację uprawnień znajdziesz w menu
"Ustawienia" (górne menu, ikonka trybiku) > "Zabezpieczenia" (górne menu poziome) > "Zarządzanie dostępami" (menu pionowe z lewej strony ekranu)

Następnie należy wybrać rachunek, do którego mają zostać nadane uprawnienia i klikąć przycisk "Edytuj".

Pytania i
odpowiedzi
Czy uprawnienia do obsługi rachunków dla pozostałych loginów są ustawiane domyślnie?

Nie
, domyślnie uprawnienia są wyłączone przez co nie można wykonać żadnej operacji na rachunku. Uprawnienia należy ustawić indywidualnie dla każdego dostępu (loginu).Czy można nadać uprawnienia w Placówce Banku lub na infolinii Banku Nowego S.A.?

Nie
, uprawnienia może nadać wyłącznie Administrator rachunku (najczęściej login wydany dla Posiadacza rachunku) za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Przewodnik po bankowości elektronicznej bankNOWY24
Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt